Uitgangspunten

Vanuit het perspectief van Proceskunde, Werken met Aandacht worden een aantal uitgangspunten onderscheiden:


 

punt1Iedere zorg of klacht is de kiem van een ontwikkelvraag
Binnen de proceskunde gaan we ervan uit dat iemand die zich uitspreekt over problemen, mogelijkheden ziet voor ontwikkeling. De constatering van een probleem – zoals: ‘Het aantal klanten loopt terug’, ‘De medewerkers zijn niet tevreden’, ‘Er is een conflict in een team’ of ‘De beste mensen gaan weg’ – is eigenlijk een vraag om te komen tot een andere en betere toekomst.


 

punt2Processen zijn van mensen
Een organisatie en een proces zijn geen actoren, mensen zijn dat wel. De ontwikkelvragen in organisaties zijn altijd van mensen; van een persoon, een groep of een afdeling. Het zijn dan ook de mensen die de energie leveren waarmee het proces op gang komt en voortgaat.


 

punt3Waardering voor wat er is; alles is er al
Mensen die een ontwikkelvraag uiten, hebben al een beeld voor ogen van de gewenste toekomst. Door die wens op een andere, betere toekomst, is de kiem gelegd. Als je deze kiemen waardeert, herkent en aandacht geeft, zullen ze tot wasdom komen.


 

punt4Processen zijn conversaties
Mensen die samenwerken, geven betekenis aan het proces, onder andere in taal. Op zoek gaan naar wat de ander bedoelt, naar welke aannames of verwachtingen onder uitspraken liggen, en daar alternatieven in bieden, helpen het proces verder.


 

punt5Proceskundige bekwaamheden
Als je proceskundig wilt werken, heb je het vermogen nodig om interventies aan te bieden in een specifieke situatie (kunde). Je neemt daarbij een aandachtige houding aan (attitude) en je bent je daar ook van bewust. Je hebt inzicht in de dominante zienswijzen op het gebied van samenwerken en organiseren, en in mogelijke variaties daarop (kennis).


 

Wij zijn benieuwd: Hoe verhouden deze uitgangspunten zich tot hoe jij kijkt naar de processen in je werk en de vragen die jij krijgt?