Het Proceskundige Perspectief

De kijk: het proceskundige perspectief

Soms is er bij verandering een eenduidige uitkomst waar naar toe kan worden gewerkt. Er zijn heldere doelen, resultaten en doorlooptijden. Die geven richting en verschaffen duidelijkheid, zodat betrokkenen weten wat hen te doen staat. We hebben het dan over ‘het proces’.

En vaak is er bij veranderingen sprake van juist een meervoudige uitkomst. Een uitkomst waar aan wordt gewerkt. De betrokken mensen zijn het eens dat het aandacht verdient: het is immers te belangrijk om het aan het toeval over te laten. Toch geven zij het onderwerp verschillende betekenissen. En zijn hun interpretaties van wat goed is en wat niet goed is anders en hebben ze verschillende ideeën over wat er nodig is om verder te komen. In dergelijke situaties spreken we over ‘een proces’.

Beide manieren gaan over organiseren en samenwerken, maar ze kennen een totaal verschillende dynamiek en werken met andere wetten!

Proceskunde gaat ervan uit dat organisatieprofessionals van waarde zijn wanneer zij met aandacht voor deze dynamiek processen initiëren en begeleiden. Proceskunde accepteert de complexiteit van processen en biedt een fundamenteel andere kijk op ontwikkeling.