Leergang

Proceskunde, Werken met Aandacht

Als je proceskunde een expliciete plek wilt geven in je eigen kijk, je houding en je werkpraktijk, dan biedt de open leergang een plek om je hierin verder te bekwamen. Deze leergang bestaat uit 10-dagen (5 x 2-dagen). Dit geeft de verdieping die het vraagt om het perspectief te verbinden met je denken en handelen.

Met het doorlopen van deze open Leergang Proceskunde verwerf je de volgende bekwaamheden:

  • Je ontdekt belemmerende patronen in processen en je kan deze be├»nvloeden;
  • Je bent alert op de werking van taal en metaforen die mensen in organisaties gebruiken;
  • Je kunt op verschillende manieren denken, interpreteren en redeneren en kan deze manieren van denken inbrengen in je omgeving;
  • Je hebt een eigen en stevige grondhouding en nodigt anderen uit zelf zo'n houding aan te nemen;
  • Je kunt je kennis, waarneming en intu├»tie vertalen naar interventies;
  • Je stelt onderzoekende vragen bij vanzelfsprekendheden in organisaties, zoals patronen en gewoonten bij organiseren en professionaliseren.

Voor meer informatie over de leergang, de opzet en de data verwijzen we naar de website van de FCE. Bij interesse plannen we graag een intakegesprek.