Incompany

Het proceskundig perspectief wordt gevraagd in verschillende sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening, het onderwijs (met steun van het Schoolleidersregister), de zorg en verschillende overheden vanuit ieder hun eigen actuele ontwikkelingen en vraagstellingen.

Bij vragen of interesse zoek contact met Aart Goedhart (06- 42.56.09.19) of Barbara van der Steen (06-24.81.19.50)

Voorbeelden zijn:

I. Senior management (zakelijke dienstverlening)

proceskunde7Sinds 2003 wordt het Proceskundig Perspectief betrokken bij verschillende zakelijke dienstverleners, zoals zorgverzekeraars, banken, accountancy en adviesbureaus. Voorbeelden zijn workshops, lezingen en interne leergangen in verschillende vormen.

 

 

Lees meer

Een voorbeeld is het programma The Challenge waarin senior management langs proceskundige principes uitgenodigd worden om regie te nemen in een open leercontext. In dit open proces worden zij uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan een complex en gelaagd vraagstuk.

Later is met een zorgverzekeraar de Open Health Challenge ontwikkeld. Gericht op het verkennen van maatschappelijke zorgthema’s samen met de verschillende partijen in het zorgveld.

Een dergelijk initiatief is ook actueel in de Bouw, om de actuele vragen waar zij mee worstelen verder te brengen naar nieuwe experimenten.

Artikel over The Challenge

III. Adviseurs en verandermanagers (in de Zorg)

proceskunde5Veel zorginstellingen bevinden zich in een ingrijpende verandering die vraagt om een andere gerichtheid dan voorheen. ‘Zelfsturend werken’, ‘Regels naar Waarde’, ‘Regie bij de Cliënt’; het zijn veranderingen op een substantieel niveau. Dat betekent dat het niet alleen gaat om een verandering van gedrag, maar ook om een fundamentele verandering van ‘kijken, denken en doen’. Niemand heeft de wijsheid in pacht en dat betekent dat alleen samenwerken en het kijken vanuit verschillende perspectieven zicht biedt op ‘wat kan werken’.

Vanuit deze ontwikkeling zijn in 2015 verschillende leergangen op maat ontworpen. Deze leergangen vinden plaats binnen zorginstellingen, soms in samenwerking met andere instellingen. Ook voor managers en bestuurders. Deelnemers kijken hier enthousiast op terug; vanwege de inhoud, maar ook vanwege de toepasbaarheid ervan.

Actieve aandacht en interveniëren

In deze leergang doen deelnemers kennis en ervaringen op over het proceskundig perspectief als basis voor hun rol en houding. Het biedt hen inzicht en ervaring in de procesdimensie van beïnvloeden, verbinden en interveniëren, zodat ze meer gevoel krijgen met de complexe en ongrijpbare kant van hun werk. Ook leren ze te interveniëren in het procesdomein.

Citaten van oud-deelnemers Ipse de Bruggen

“Door de leergang ga ik steeds meer zien en horen, waardoor ik open en nieuwsgierig op zoek kan gaan naar een mogelijke vervolgstappen”

“Door me meer te richten op het proces, merk ik dat er veel meer “ruimte” voor mij en mijn omgeving ontstaat”

"door de leergang wordt ik me bewust van mijn blinde vlekken. Ik kan met meer rust en bewustzijn invloed uitoefenen".

II. Leidinggevenden & bestuurders (in het onderwijs)

proceskunde6Sinds 2015 start in samenwerking met B&T jaarlijks de open leergang Proceskunde, Aandacht voor procesinterventies in je team voor schoolleiders. De leergang telt ook bij het schoolleidersregister voor herregistratie. Deelnemers kijken hier enthousiast op terug; vanwege de inhoud, vanwege de toepasbaarheid en de verrijking voor hen persoonlijk.

Deze leergang staat ook open voor adviseurs en bestuurders in het onderwijs. Een Incompany-programma op maat behoort ook tot de mogelijkheden.

De proceskant in het onderwijs

Veel schoolleiders doen intuïtief interventies in processen. Soms pakt dit goed uit. Soms ook niet. 

Het proceskundige perspectief biedt je inzicht en ervaring in de proceskant van leidinggeven, beïnvloeden en interveniëren. Het is een wezenlijk ander perspectief dan het veranderkundige perspectief, waarin de veranderaanpak en het veranderdoel centraal staan.

Voor mensen met vragen als

  • In mijn werk beïnvloed ik veel intuïtief. Hoe weet ik wat mijn blinde vlek is?
  • Hoe herken en beïnvloed ik de dynamiek in de omgeving waarin ik werk?
  • Ik vind de proceskant van het werk boeiend en interessant en ik zoek taal en handvatten om daar meer zicht op te krijgen.

Citaten van oud-deelnemers leergang ASA Almere:

“Door deze leergang heb ik weer plezier gekregen in mijn werk”

“Dé waarheid bestaat niet, goed luisteren en vragen stellen levert beweging op”

“Eigenlijk kan ik zeggen dat ik door deze leergang vooral mezelf opnieuw aan het “ontdekken” ben, een verrijking” 

IV. Projectleiders en gebiedsmanagers (Gemeentes en Provincies)

proceskunde8Gemeentes en provincies zijn dagelijks actief in projecten om hun stad of provincie te verbeteren. Hun projecten hebben met elkaar gemeen dat ze in samenwerking moeten worden gerealiseerd met veel andere partijen met verschillende belangen. Deze complexe context vraagt van hen dat ze vaardig en kundig omgaan met lastige situaties. Ze merken dat de proceskant steeds nadrukkelijker hun aandacht vraagt. Zodoende kwamen ze met een vraag bij ons.

Gemeente Amsterdam organiseert sinds 2013 workshops en leergangen ‘Proceskunde, Werken met Aandacht’ gericht op de processen tussen mensen in projecten. Deelnemers kijken hier enthousiast op terug; vanwege de inhoud, maar ook vanwege de toepasbaarheid ervan.
Deze leergangen vinden plaats binnen Gemeentes, Provincies en andere overheden, soms in samenwerking, of binnen een organisatie voor een interne groep. Deze leergang staat ook open voor managers en bestuurders.

Gericht op vragen als…

Deze workshops en leergangen richten zich volledig op de procesdimensie van samenwerken, en staat stil bij vragen als:

  • We hebben een plan gemaakt en toch bewegen de mensen de andere kant op. Wat nu?
  • De besluitvorming stagneert in mijn project. Hoe kan ik deze weer vlot trekken?
  • Mijn opdrachtgever is niet altijd duidelijk in wat hij/zij van me verwacht. Hoe werk ik aan meer helderheid over de verwachtingen?
  • Ik ervaar het proces in mijn project als lastig en taai. Wat kan ik doen om het te beïnvloeden?

Citaten van oud-deelnemers van de Gemeente Amsterdam

“Ik merk dat ik door deze leergang nieuwe ogen en oren heb gekregen”

“Het gaat niet altijd om de oplossing, het proces kan ook een doel op zich zijn. Zeker als ik merk dat er weerstand is of “iets” niet loopt/stagneert”

“Ik ben mij meer bewust geworden van “de ander” en wat iets voor hem of haar kan betekenen”