Agenda

 

De initiatoren van de groep Proceskunde, Werken met Aandacht en de deelnemers aan de eerdere jaarlijkse leergroepen organiseren verschillende momenten, processen en samenwerkingen.  Mocht je geïnteresseerd zijn in het thema en bijvoorbeeld een vraag willen inbrengen of deelnemen aan een van de leergroepen schroom dan niet contact te zoeken. Kennismaken met een van de mensen kan ook altijd in een persoonlijk of telefonisch gesprek (zie ‘de mensen’).

 

Onderzoek & Verdiepende verkenningen.

Jaarlijks wordt door een onderzoeker/adviseur onderzoek gedaan naar het thema Proceskunde, Werken met Aandacht. In het eerste onderzoek heeft Frank Hulsbos onderzoek gedaan in en naar de leergang Proceskunde, Werken met Aandacht. Hij onderzocht de dynamiek en interacties in de groep tijdens de leergang en verkende welke effecten dit had op de deelnemers en de groep. Het resultaat van zijn verkenning is een reflectief verslag gericht op deze ervaringen die de leergang helpt verder te verdiepen. Sanne Bruggink doet op dit moment onderzoek naar de effecten van de interventies van de Proceskundige adviseur op mensen (klanten) met vragen, zorgen of problemen. Zij onderzoekt hij de verschillende type interventies degene die de vraag inbrengt verder helpt. Dit doet zij aan de hand van onderzoek naar 9 concrete casussen van mensen met vragen in gesprek met een Proceskundig adviesteam.

 

Het Proceskunde Café, Werken met Aandacht: Ruimte voor Proceskundige verkenningen.

Eens in de vier maanden vindt er een Proceskunde Café plaats voor en door de oude leergroepen Proceskunde, Werken met Aandacht. Een bijeenkomst waarin ruimte is voor intervisie, uitwisseling en het verdieping van praktijkervaringen. Ook bieden deze momenten gelegenheid om elkaar te ontmoeten op gemeenschappelijke interesses en aspiraties en komen er initiatieven, samenwerkingen en experimenten uit voort. Mocht je zelf in een organisatie werken en een vraagstuk willen inbrengen zoek dan graag contact om je vraag tijdens een van de Café’s in te brengen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het Proceskunde adviesteam biedt je met alle plezier hun perspectief op de vraagstuk. Wie weet leidt dat tot zicht op nieuwe mogelijkheden.

 

Helma (Interim-manager): ‘Proceskunde als perspectief is een herijking van mijn kijk op mijn werk. Ik ben echt aangeraakt. Ik ben me heel bewust geworden van iets nieuws.’’